Детски и средношколски комплекс, 1 юни 2022 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Детство мое, първо и последно”
  • Четем стихове, посветени на Международния ден на детето