Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, етаж 3, фоайе

  • Тема: “Световен ден на вятъра”
  • Представяне на специализирана периодика

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Книгозаемане

  • Тема: “Опознай България!”

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство

  • Музикалното тайнство на Стравински
  • 140 години от рожедението на композитора