Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Книгозаемане

  • Библиотекарите от Книгозаемане Ви предлагат
  • Любими книги за уютната есен”

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, етаж 3, Читалня

  • Есента – последната и най-прекрасна усмивка на годината
  • из фондовете на Читалня