РБ “Пенчо Славейков”, Читалня, ет. 3.

  • ТЕМА: Да бъдем грамотни  

РБ “Пенчо Славейков”, Заемна, ет. 2.

  • ТЕМА: „Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто – да го направиш.“ – из „Мъжки времена“
  • 100 г. от рождението на Николай Хайтов 

РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.

  • Тялото говори…
  • Детски енциклопедии

РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.

  • Книгите и киното 

РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, Читални зали

  • Септември… 

РБ “Пенчо Славейков”, пред Читални зали, ет.3

  • Многобразие от периодични издания в областта на транспорта