София, 8-9 ноември 2018 г.
  • Национален форум с международно участие на тема “Библиотеките днес и цифровата трансформация”, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“
  • Под патронажа на г-жа Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество
  • Участие на Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, и главен библиотекар Даниела Илиева с презентация “Дигиталната библиотека – част от съвременната Smart Library”