Отдел Изкуство, 14 февруари 2020 г., 17:00 ч.
  • Кинолектория: “Жизнена Необходимост”, с участието на Фани Ардан
  • Модератор: Елица Матеева – критик и теоретик
Издания на кинолекторията през 2020 г.
Loading...