Отдел Изкуство, 31 януари 2020 г., 16:30 ч.
  • Кинолектория: Особен поглед – “Върлина”, режисьор Кантемир Балагов
  • Модератор: Елица Матеева – критик и теоретик

Издания на кинолекторията през 2020 г.

Loading...