Детски и средношколски комплекс, 13 феврури 2019 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Във вълшебната гора”
  • Четем “Книжарница в гората” от Атанас Цанков

“Стая на приказките” през м. февруари 2019 г.

Loading...