Детски и средношколски комплекс, 20 юни 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Приказки от гората за животните и цветята”
  • Четем “Глиганът полицай” от Дядо Иван

“Стая на приказките” през м. юни 2018 г.

Loading...