Детски и средношколски комплекс, 6 юни 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Ден, пълен с изненади”
  • Четем весели стихотворения от Галина Златина

“Стая на приказките” през м. юни 2018 г.

Loading...