Конференция с международно участие на тема:

ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 2025

28 – 29 май 2018 г.

 • Организатори: Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна и Фондация Европеана
 • Конференцията е реализирана в рамките на културната програма на Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз.
 • Събитието, се провежда под патронажа на комисар Мария Габриел, Цифрова икономика и цифрово общество.
 • Срещата е принос към Европейската година на културното наследство и е в съответствие с ключовите приоритети на българското председателство в областта на културата:
  – Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС
  – Създаване на качествено съвременно Европейско културно и творческо съдържание
 • Форумът има за цел да изработи визия за развитие на дигиталното европейско културно наследство в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. 
 • Основен момент в дискусията ще бъде и българското присъствие в Европеана

Обучителен семинар на тема:

БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

30 май 2018 г.

 • Организатори: Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна и Фондация Европеана

Семинарът има за цел да насърчи българските културни институции да допринесат  за увеличаването на дигиталните обекти в Европеана чрез:

 • Споделяне на информация за Европеана, нейните цели и дейности, и как те могат да подкрепят представянето на културните организации.
 • Обсъждане на теми, които засягат дигитализацията  и публикуването на колекции онлайн като: авторско право, моделиране на данни и други свързани с тях въпроси.
 • Споделяне на добри практики от организации – агрегатори на данни и обсъждане на ползите, които носят в национален контекст.
 • Обсъждане на ползите и предизвикателствата, които изпитват културните иинституции, за да направят културното наследство достъпно онлайн.
 • Предоставяне на примери за модели на работа в други европейски страни.