Детски и средношколски комплекс, 18 април 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Стихотворения и залъгалки за дечица малки”
  • Четем “Слонче край реката” от Атанас Цанков

“Стая на приказките” през м. април 2018 г.

Loading...