Детски и средношколски комплекс, 4 април 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Шарен, шарен Великден”
  • Четем “В очакване на Великден” и “Великденски вълнения” от Галина Златина

“Стая на приказките” през м. април 2018 г.

Loading...