Американска читалня гостува в ОУ „Христо Ботев” – Варна , 28 март, 13:00 ч.
  • Семинари „Начални стъпки по програмиране и използване на робота Финч”
  • Образователен цикъл от четири семинара с ученици от трети и четвърти клас на ОУ „Христо Ботев” – Варна
Издания на Семинари „Начални стъпки по програмиране и използване на робота Финч” през 2018 г.

Loading...