На основание Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на Здравеопазването и Заповед № 89 / 29.11.2021 г на Директора на библиотеката, считано от 01.12.2021 г. в сградите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” ще се допускат само посетители притежаващи валиден документ за: ваксинация, преболедуване или изследване. Изискването не се отнася за лица до 18 г. Читатели без валиден документ ще се обслужват само с предварителна заявка подадена онлайн, по имейл или телефон.

Моля, запознайте се с РЕГЛАМЕНТА за работа на библиотеката в извънредната противоепидемична обстановка: