Съобразно Заповед No РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването библиотеката ще допуска читатели в залите си до запълване на 50% от капацитета им.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЧИТАЛНИ ЗАЛИ: 

 • В читални зали ще бъдат допускани:
  • основна читалня – до 10 читателя едновременно;
  • читалня Изкуство – до 3-ма читателя едновременно;
  • читалня Краезнание – до 2-ма читателя едновременно.
 • Време за престой и работа – до 3 астрономически часа в рамките на един ден.
 • Читателите имат право да внасят лични технически средства – лаптопи; таблети и други, както и своя литература.
 • Не се допуска работа на читателите с традиционния (фишов) каталог.
 • Kопирни услуги ще се извършват по установения ред.
 • Два пъти дневно ще бъде извършвана дезинфекция на читални зали, като всички читатели трябва да напуснат сградата на библиотеката. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ В КНИГОЗАЕМАНЕ: 

 • ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ
  • залите ще могат да се ползват свободно с капацитет до 10 читателя едновременно;
  • в часовете за дезинфекция нови посетители няма да се допускат, а тези, които в момента са в залите, ще трябва да изчакат на място.
 • ЗАЕМНА ДЕЦА и ЗАЕМНА СРЕДНОШКОЛЦИ
 • залите ще се ползват свободно с капацитет:
  • Детска заемна: до 2-ма възрастни и 2 деца едновременно;
  • Средношколска заемна: до 3-ма възрастни или 3-ма тийнейджъри.
 • ОТДЕЛ ИЗКУСТВО И АМЕРИКАНСКА ЧИТАЛНЯ
  • Залите ще се ползват свободно с капацитет:
   • отдел Изкуство: до 3-ма читателя едновременно;
   • Американска читалня: 1 читател.
  • НЕМСКА ЧИТАЛНЯ:
  • Залите ще се ползват свободно с капацитет: до 2-ма читателя едновременно.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР:

 • Центърът ще се ползва свободно с капацитет до 4-ма посетителя едновременно с максимален престой 1 час.
 • След всяко посещение работното място – компютър и периферия – подлежат на дезинфекция и проветряване на помещението.

КАТАЛОЖНА ЗАЛА И ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ЛИТЕРАТУРА: 

 • Читателите могат да ползват свободно компютрите, разположени във фоайето, за търсене в каталога на библиотеката.
 • Временно няма да е възможен свободният достъп до традиционния католог. Всички търсения ще бъдат извършвани от служители на библиотеката, след направена заявка от читател.

РЕД НА ВЛИЗАНЕ В БИБЛИОТЕКАТА:

 • Всеки читател трябва да има поставена защитна маска за лице. При влизане в сградата  е задължително да дезинфекцира обувките и ръцете си.
 • Препоръчителният престой в библиотеката е до 30 мин.
 • Желателно е да се спазва физическа дистанция до 1.5 метра.
 • Всички върнати библиотечни документи подлежат на задължителна карантина до 72 часа.