Бургас, 14 – 15 октомври 2021 г.

XXXI национална конференция на ББИА “Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда”