В периода 16 – 27 ноември 2020 г. се въвежда временно работно време в следните отдели на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”:

Читални зали – Основна сграда, бул. Сливница 34

  • понеделник – петък    9:00 – 18:00 ч.

Детски и средношколски комплекс, бул. Осми Приморски полк 110

  • понеделник – петък    9:00 – 18:00 ч.

Всички отдели на библиотеката работят при спазване на приетия регламент за обслужване на читатели >>>