Тематично предлагане на библиотечни материали в Отдел Изкуство

януари 2020 г.

  • Тема: Българско кино – филми, актьори, режисьори
  • Предлагат се теоретични книги за българското кино и биографии на български киноактьори и режисьори, както и български филми на DVD.
Тематично предлагане на библиотечни материали в Отдел Изкуство по периоди:
Loading...