MakerSpace – My Favorite 3D  Model – 3D Designing, Drawing
Американска читалня гостува на:
  • НЧ “П.Р.Славейков 1928”, Варна, кв. Владиславово, 21.10 – 31.10.2019 г., 7 уъркшопа, 70 участници    Фотогалерия
  • НЧ “Хр. Смирненски 1919”, с. Царевци, 1.11 – 7.11.2019 г., 5 уъркшопа, 50 участници    Фотогалерия
  • НЧ “Илия Добрев 1899”, с. Манастир, 11.11 – 15.11.2019 г., 3 уъркшопа, 30 участници  Фотогалерия
  • НЧ “Христо Ботев 1926”, с. Тръстиково, 18.11 – 26.11.2019 г., 4 уъркшопа, 40 участници
  • НЧ “Развитие 1903”, с. Блъсково, 2.12 – 12.12.2019 г., 6 уъркшопа, 52 участници  Фотогалерия
  • НЧ “Просвета 1927”, Варна, кв. Аспарухово, 16.12 – 23.12.2019 г.,18 уъркшопа, 157 участници  Фотогалерия
  • НЧ “Просвета 1927”, Варна, кв. Аспарухово, 13.01 – 20.01.2020 г., 23 уъркшопа, 274 участници  Фотогалерия
MakerSpace  в Американска читалня през 2019 г.

Loading...