Детски и средношколски комплекс, 28 ноември 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Как да порасна?”
  • Четем стихове от Петя Александрова

“Стая на приказките” през м. ноември 2018 г.

Loading...