Детски и средношколски комплекс, 3 октомври 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Във вълшебната гора”
  • Четем “Горският театър” от Атанас Цанков

“Стая на приказките” през м. октомври 2018 г.

Loading...