Американска читалня, 22 март 2017 г., 14.30 ч.

  • Презентация на 3D моделиране и принтиране пред ученици от ПГИ ”Д-р Иван Богоров” – Варна
  • Преподавател:  Пламен Диков от Училище по роботика Robopartans

Фотогалерия

MakerSpace  в Американска читалня през 2017 г.

Loading...