Явор Милушев е изявен български актьор с роли в театъра и киното. През последните години той преустановява изявите си на сцената и екрана и се насочва към писателска дейност. Пише есета, публикувани в периодичния печат и издава 2 книги. В “Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира” основата несъмнено е автобиографична, но това не е биография в традиционния смисъл на думата. Авторът прави анализ на заобикалящия ни свят в откровен разказ. Политика, срещи, разговори, анализи се преплитат, за да оставят в читателя чувство на удоволствие от прочитането на книгата.

Явор Милушев в каталога на библиотеката   >>>