„Законът” е третата част от трилогията на Владимир Зарев –  „Битието”, „Изходът” и „Законът”, с която завършва сагата за Вълчевия род. Времето на романа обхваща периода на перестройката до наши дни. Основен акцент в книгата са ярките характери, човешките изпитания и увличащите събития. „Законът” пресъздава противоречивата истина за прехода в България, където на власт са парите и свободата.

Романът за живота на Вълчевия род може да се чете и отделно като самостоятелно произведение.

Владимир Зарев в каталога на библиотеката  >>>