Книгата проследява историята на българското изкуство от края на 20 до началото на 21 век. Авторът Весела Ножарова е критик, изкуствовед и куратор на изложби. Всички нейни дейности са свързани само със съвременно изкуство. Освен в България, тя участва в проекти в Австрия, Белгия, Италия, Турция. По време на образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство” на фондация „ Отворени изкуства”, проведена в Пловдив и София, Весела Ножарова изнася редица лекции. Именно те намират място в настоящото издание. С помощта на много фотографии и с достъпен и разбираем език, книгата представя цялостна картина на състоянието на съвременното българско изкуство през изследвания период.

Весела Ножарова в каталога на библиотеката   >>>