Проф. д.н. Вера Найденова работи в областта на кинознанието, театрознанието, изкуствознанието, кинокритиката и драматургията. Има множество публикации по тези теми и е едно от значимите имена в тях. Работила е като учител, драматург на театър, редактор във филмови издания, преподавател. В „Миниатюри на тема кино” събира текстове, които са се появявали своевременно в сп. „Кино”, в. „Култура”, в. „Сега”, в. „Труд”, годишници на НАТФИЗ. Според автора публикуването им сега ги актуализира и помага при открояването на факти и проблеми. В свое интервю Вера Найденова споделя: „Критикът е посредник между произведението, твореца и зрителя и давам примери за това, когато хора на улицата, непознати, са ми благодарили за това, че, след като са прочели моята рецензия, са разбрали по-добре филма“. Тези думи засилват усещането, че издания като това са полезни както за любителите на изкуството, така и за професионално обвързаните с него.

Проф. д.н. Вера Найденова в каталога на библиотеката  >>>