Професор Валентин Ангелов е автор с множество публкации в областта на изкуството – изследвания, статии, монографии. Според него абсурдното е ключов проблем в естетиката на модерното-постмодерно творчество и една от централните категории в естетиката на не-красивото. Традиционната естетика изследва само прекрасното, възвишеното, трагичното, комичното и с уговорки грозното. Изкуството днес налага разширяване на естетиката с нови категории, а абсурдното е една от тях. Представени са български художници, някои от които неспоменавани до сега.

Валентин Ангелов в каталога на библиотеката   >>>