Трудова медицина и работоспособност – издание на Българското академично дружество по трудова медицина. Списанието предлага информация за организацията на трудово-медицинските дейности в България и в други страни, съвети за изготвяне на медицинска експертиза на работоспособността, резултати от научно-приложни проучвания на трудово-медицинските характери при съвременни форми на труд.