Изкуството на твореца Христо Явашев – Кристо буди интерес в цял свят. Хиляди посещават неговите опаковани обекти и се възхищават на инсталациите му. През целия му живот негов неотменен спътник е съпругата му Жан-Клод. Книгата разказва за пътя до реализирането на някои от най-интересните им проекти, представени в десет интервюта на свидетели на техните творбите. Обектите са представени както със снимки от процеса на работата, така и с пълна справка за име, период на посещаемост, размери, участващи организации, вложени средства, брой посетители.

Зорница Кръчмарова в каталога на библиотеката >>>