Някога съществувало едно място наречено Всеземя. В него живеели хора, някои с магическа дарба, а други – не. Според легендата две момичета близначки – Ферника и Отвъдна започнали да спорят за надмощие и войната между двете довежда до разделянето на Всеземя на – Ферникова гора и Отвъдземя.

Алис, която е родена в цветния свят на Ферникова гора, ще дойде време да премине границата с Отвъдземя и да се сблъска с място, подвластно на ужасяващ мрак. С подкрепата на своя приятел Оливър малкото момиче ще се осмели да направи тази огромна крачка, за да изпълни своята единствена мисия – да спаси баща си, отдавна пленник в Отвъдземя.

Дали крехката Алис ще оцелее по пътя на това приключение?

Книгата привлича с чистия детски свят и въображение, зарежда ни с частиците мъдрост, от които се нуждаем, за да преодолеем трудностите.

Тахере Мафи в каталога на библиотеката >>>