Майстор на модерния разказ, “бащата на родната фантастика”, Светослав Минков е един от първите български писатели, долавящи заплахата от прекомерното машинизиране и стандартизиране на съвременния свят. В сборника са поместени разкази, създавани през всички периоди от неговото развитие като белетрист. Изданието включва истории от по-ранните му сборници “Синята хризантема”, “Часовник”, “Огнената птица”, “Игра на сенките”, “Къщата при последния фенер”, всички разкази от представителните му сборници, както и творби, издавани през 50-те и 60-те години на миналия век. Книгата проследява еволюцията му като писател, негови произведения са преведени на над 15 езика.

Светослав Минков в каталога на библиотеката  >>>