Един от важните етапи при създаването на кинопродукция е написването на сценарий. Всяка стъпка от неговото написване е от значение. Често се налага той да бъде коригиран и пренаписван. Именно тези тънкости споделя Светла Христова, преподавател и изследовател на съвременната кинодраматургия. Споделяйки огромен опит в тази област, тя се спира на няколко важни момента от написването на сценария като се започне от избор на темата, идеята, жанра и изграждането на характерите. След всяка глава са приложени упражнения, а в края на книгата и примери от световната кинопродукция. Книгата е подходяща както за студенти, изучаващи филмопроизводство, така и за хора, проявяващи интерес към тънкостите по създаване на сценарии

Светла Христова в каталога на библиотеката  >>>