Станчо Веков е български архитект, автор на проектите на различни по тип сгради в България. Книгата се издава след изложба за работата на архитекта и проследява неговото творчество в продължение на 45 години – от дипломирането му през 1973 г. до 2018 г. Показаните обекти са само част от създадените, но са показателни за неговия стил. Някои от проектите са реализирани около 25 години след създаването си. Всяка сграда е представена с фотографски и графични изображения, планове, макети, ръчни ескизи, 3D визии и кратка анотация.

Станчо Веков в каталога на библиотеката  >>>