Станчо Станчев е един от водещите български театрални режисьори. От 1962 до 1992 г. е режисьор, главен режисьор и главен художествен ръководител на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, Варна. Книгата съдържа негови мисли, бележки, спомени, публикации и рисунки, както и споделени думи за него от съвременниците му, с които е споделял творческия си път. Според тях той е един почтен и мъдър човек, истински интелектуалец. Богатият снимков материал въвежда читателя в магическото пространство на театралното изкуство и ни прави съпричастни към делото на Станчо Станчев.

Станчо Станчев в каталога на библиотеката  >>>