Някога още преди да съществуват годишните времена, живеели Баба Година и Дядо Време. Всичко било потънало в хаос, докато един ден не се появили месеците. Първият бил Януари – мълчалив и студен, но с нежна душа. Той владеел зимата и всичко било сковано в ледената му прегръдка. Другият брат Февруари бил мъничък и слаб.Той толкова често боледувал, че всички му се присмивали. Марта била единствената сестра на всички месеци. Често се разгневявала и донасяла студа по света. Искате ли да научите къде живее Април? Откъде се появяват красивите цветя през пролетта? Дали ще научим за трудолюбивия Юни или за близнаците Юли и Август…

Нека да надникнем в книгата „Баба Марта и месеците”, за да видим красотата и дарбата на всеки един от дванадесетте месеца.

Слави Ганев в каталога на библиотеката   >>>