Как е възникнал животът? – въпрос, който вълнува всички.

В адаптираното издание на „Произход на видовете” ще тръгнем заедно с английския естествоизпитател Чарлз Дарвин на далечно пътешествие с кораба „Бигъл”. Първите бележки за откритите от него видове и възможността им за приспособяване към околната среда ще разкрият много любопитни въпроси от растителния и животински свят.

Ще разберем до какво водят различията между отделните видове и процесът им на промяна, наречен еволюция. Чарлз Дарвин знае, че теорията му е трудна за доказване, но етапите през, които минава представят някои важни изводи.

А кои са те? – ще можете да се запознаете от книгата „Произход на видовете”.

Сабина Радева в каталога на библиотеката  >>>