Това е първата и много лична книга на известната на широката публика Росица Бърдарска. Книгата съдържа стихове, кратка проза, избрани публикации за културните събития и творци от времето на нейната активна журналистическа практика. Фотографиите в книгата също са авторски, правени отделно в различно време.

За книгата авторката споделя : „Нямам никакви литературни претенции, просто искам да оставя спомен за децата, близките и приятелите. Така вече звучи по-добре.”

Росица Бърдарска в каталога на библиотеката  >>>