Росен Спасов е доктор по специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия” в Института за изследване на изкуствата. Защитава дисертация на тема „Периодични печатни издания за кино в България (1913-1944).  Автор е на филмова критика в редица медии за изкуство и експерт в Българската национална филмотека. Настоящото издание е част от проекта „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности”, реализиран от Института за изследване на изкуствата. Предмет на изследване е българската филмова критика след 1989 г. Представени са периодичните издания за кино: списанията „Кино”, продължител на „Киноизкуство”, „Филм” – на „Филмови новини” , „Интеркино” – на „Български филми”, „Екран”, „Кинохит”, както и вестници по темата. Авторът обръща внимание и на кино рубрики, водени в други печатни издания.  Проследява се изчезването на специализираната печатна периодика за кино и преминаването й в интернет. Поради динамиката на интернет пространството много от новосъздадените страници за кино бързо приключват своята дейност. Книгата е полезна за всички, интересуващи се от представянето на киното в медийна среда.

Росен Спасов в каталога на библиотеката  >>>