„Да можех да му кажа това, което тогава още не знаех, да можех да му кажа да не се смее, защото туй, което е поискал, то ще дойде, като края на света”.

В основата на романа е Канун на Лека Дукагини – система от традиционни закони, които и до днес се спазват в отдалечените албански планини. Една история за силата да се върне човешкото в човека. В книгата намират място забранената любов, излъганите очаквания, патриархалните разочарования.

„Остайница” е едновременно мъжка и женска, стихотворение и роман, книга, която няма да остави читателя безразличен. Книга за избора и криволичещите пътеки на съдбата, които ни отвеждат до най-мрачните дълбини на човешкото сърце.

Рене Карабаш в каталога на библиотеката   >>>