„Първите дами на Средновековна България” – Пламен Павлов

Историята на Средновековието е богата с образи на владетели, военноначалници, духовници и благородници, които завладяват въображението на човек. Образът на жената и ролята й в обществото остават встрани от вниманието на читателя. В книгата си проф. Пламен Павлов ни среща както с малко познати аристократки и забравени царици, така и с онези, за които знаем повече исторически факти.

В „Първите дами на Средновековна България” отговори намират въпросите: кой български цар е бил женен за французойка, имал ли е Симеон Велики дъщеря и много други.

Книгата повдига завесата за женското присъствие в далечните времена, за силата, авторитета и непоклатимостта. Текстът разказва за малко познати личности от царския двор като дъщерите на цар Самуил, сестрата на Крум и съпругите на севастократ Калоян. Основен акцент в изданието са не само цариците, принцесите и владетелките, но и сестрите им, техните майки, както и господарите на българските земи в Македония, Добруджа, във Видин и други.

Пламен Павлов в каталога на библиотеката  >>>