Всички сме обикновени хора, но някои от нас са избрани!

Какво е по-специалното в тях и те по-близо ли са до Бог, отколкото другите, които просто живеем?

Книгата отправя послания, които самите ние рядко допускаме до себе си: за силата на любовта, житейският избор, който трябва да направим, безсилието, което понякога ни оставя без изход от сложните кризи…

Майки е обикновено момче, което не предполага, че животът е далеч по-сложен отколкото  си е представял. Уроците, които следват неговия път се оказват удари и той трудно се съвзема от тях. Независимо, че преминава през емоционални периоди, той намира сили да продължи чрез любовта.

Патрик Нес в каталога на библиотеката  >>>