Сборникът с есета “Чувствителният разказвач” е поглед извън очертанията на клишетата. С необикновена ерудиция, чувство за хумор и чувствителност към света авторката ни превежда през няколко основни теми и понятия. Книгата е донякъде философска, но в нея може да се припознае всеки, който има усет за четенето и разказването на истории, както и откривателски дух, съчетан с любопитство към света. Наред с по- познати текстове, томчето включва и съвсем скорошни есета, свързани с новия световен пандемичен ред и отразяващи обществени, политически и емоционални процеси от последните дни.

Олга Токарчук в каталога на библиотеката  >>>