Олга Маркова е доктор по изкуствознание. Предмет на нейните изследвания е предимно киното и неговите представители. Автор е на книги, студии, творчески портрети, сценарии, интервюта. Настоящото издание обединява „Майсторите на голямото кино” (2007), „Последните мохикани на киното” (2011) и „Последните остават първи” (2019). Олга Маркова определя книгата като продължение на тематично-естетическите й търсения, отразени и в останалите издавани през годините книги. За включените творчески портрети авторът следва два основни принципа: художническа значимост и доказана гражданска позиция. Читателите на книгата се срещат с повече от седемдесет имена в киното, оставили значителен принос за неговото развитие.

Олга Маркова в каталога на библиотеката  >>>