Апостол Карамитев

За Апостол Карамитев е писано много, но думите за него никога няма да са достатъчно. Той е актьор, оставил ярка следа в българския театър и кино. В последните няколко години от живота си е преподавател във ВИТИЗ. Рано прекъснатия му жизнен път оставя незавършен образа му на Иван Асен във филма “Сватбите на Йоан Асен”. Въпреки че от смъртта му са изминали 50 години, точно толкова, колкото продължава и живота му, зрителите все още пазят за него мил спомен. Книгата е написана от Олга Маркова, доктор по изкуствознание, автор на множество публикации в областта на киното и Момчил Карамитев, син на Апостол Карамитев. Те проследяват професионалния път на актьора и важните моменти в него като правят задълбочен анализ на постиженията му. Разкрита е същността му като човек и неговата душевност. Множество снимки допълват образа и правят книгата привлекателно четиво за почитателите на големия Апостол Карамитев.

Олга Маркова в каталога на библиотеката:  >>>