Един от колосите на българския театър и кино Наум Шопов отдавна напусна нашия свят. Няма защо да изброяваме многобройните му награди, защото изиграните от него роли са достатъчно показателни за приноса му към българското изкуство. Благодарение на Георги Тошев, провел множество разговори с Христо Шопов, сега можем да се насладим на тези „Бележки от един живот” и да съпреживеем богатата съдба на актьора. Интервютата са описани без никакви изменения и четейки ги, като че ли чуваме познатия за всички нас глас: „Благодарен съм, че толкова дълго време се задържах на сцената. Това е дар, дар от Бога…Мисля спокойно за живота, който съм имал. Харесва ми. С всичките му трудности по пътя!”. Приложен е списък с по-важните роли, изиграни от актьора в театъра и киното.

Наум Шопов в каталога на библиотеката  >>>