Проф. д-р Милена Николова е преподавател в НХА. Книгата е нейния хабилитационен труд и обобщава опита на автора като преподавател в специалностите “Индустриален дизайн”, “Дизайн на детска среда”, “Стенопис”, “Мода”. Книгата започва с кратка историческа справка за познанието на цветовете, основни характеристики на цвета, неговото емоционално въздействие и основни цветови композиции. Във втората част авторът прави задълбочен анализ на прилагането на цветовете през различните исторически епохи. Посочени са основни цветови композиции и тяхното емоционално въздействие. В приложение в края на книгата са показани примерни интериорни решения в различни цветови комбинации.

Проф. д-р Милена Николова в каталога на библиотеката: >>>