„Стара София в цвят” е албум със сто фотографии, които ни водят на романтична разходка по улиците на София, срещат ни с хора, сгради, места. Някои отразяват моменти на скръб, други на радост или на важни исторически моменти. Снимките са ретуширани и оцветени и така пресъздават атмосферата на столицата във вид, в който са я виждали нашите предци. Авторът е избрал да раздели изображенията в осем групи, всяка от които показва различни исторически периоди. Започва с „Началото: голямото село става столица”, преминава през края на XIX век, войните за национално обединение, 30-те години, наречени златни, Втората световна война и достига до „София по пътя към Народната република”. Несъмнено този албум е една прекрасна среща със София, видяна през обективите на отдавна живели фотографи.

Мартин Чорбаджийски в каталога на библиотеката  >>>