„Театърът на невидимите деца“ е роман на съвременния полския писател Марчин Шчигелски. Чрез неговата книга се пренасяме в драматичните събития на 80-те години в Полша.

Запитвал ли си се какво е да си невидим? Това би било много тъжно и тежко. Да знаеш, че всеки минава покрай теб, но никой не те вижда. Такива са децата от Дом „Дъбова гора“. Зад студените стени живеят детски мечти, зад прозорците – поглеждат, очи изпълнени с надежда и тъга… Децата от дома живеят лишени от родителска грижа и внимание. Те остават скрити, сякаш не съществуват. Героите от книгата – Михал, Менандър, Марцел, Каролина и Силвия, решават да направят театър, за да покажат на света, че ги има, да разкажат своята история на всички.

Това е тъжната сцена на „Театърът на невидимите деца“.

Марчин Шчигелски в каталога на библиотеката   >>>