Кой е казал, че книгите за наука са скучни? Този мит ще бъде напълно разбит от автора  Кристофър Едж. В книгата си „ Другите светове на Алби Брайт”, той разкрива една паралелна вселена, където няма невъзмoжни неща. Главният герой Алби е отчаян от загубата на майка си и единствената надежда да се срещне отново с нея е квантовата физика. Той започва да чете много книги на тази тема, докато един ден не измисля своята теория – „Теорията за квантовия банан”. С нейна помощ попада в паралелен свят, среща се със свои двойници и целият му живот се обърква…

Дали Алби ще успее да види майка си отново, пътувайки през времето и пространството?

Кристофър Едж в каталога на библиотеката   >>>